instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

GYMNÁZIUM

ONLINE

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

6. - 9. třída

PROJEKT TEEN

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

AktualityGymnázium Heřmánek Čtyřleté gymnázium

Gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázia Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessoriovského a křesťanského pohledu na vzdělávání a provádí žáky od 1. třídy k maturitní zkoušce a žáci z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v 1. ročníku střední školy.

Škola pracuje stále stejnou metodou. Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, respekt a úcta a vzájemné hranice. A žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkový potřebám a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují také časté objevitelské a badatelské výjezdy a pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity na školní chatě. Studenti se seznamují vykonávají praxe dle svého výběru a objevují tak možnosti svého budoucího pracovního uplatnění.

Škola podporuje studenty v získání sebedůvěry, zvládnutí životních obtíží i obtíží učení, a především v samostatnosti a zodpovědnosti v procesu vzdělávání, ale i v životních výzvách. Je velkým předpokladem, že absolventi gymnázia Heřmánek se budou dobře orientovat ve výběru svojí profese a ve směřování na konkrétní vysokou školu, a to především díky tomu, že žáci i studenti ve školách Heřmánku jsou vedeni k rozvoji vlastních talentů a využívání silných a slabých stránek svojí osobnosti. Zaměření gymnázia je všeobecné zaměření. Škola se ovšem profiluje v aktivní znalosti české literatury, gymnázium navazuje na rozvoj tvůrčího psaní a dramatické výchovy a kulturního života žáků. Ve společenských vědách je základním zájmem historie. Škola spolupracuje s ČSAV – Archeologickým ústavem a také na projekty Erasmu zaměřené na rozvoj společenských věd v zahraničí a vzájemného rozvoje jazyků. Žáci školy v oblasti volitelných předmětů se mohou učit řečtině, hebrejštině. Škola rozvíjí znalosti filozofie, teologie a psychologie. Žáci školy mají možnost podílet se na sociálních projektech v ČR i v zahraničí.

O školu mají zájem současní žáci školy Heřmánek, žáci z tzv. domácího vzdělávání (IV) a žáci přicházející na české školy ze zahraničních vzdělávacích systémů, které jsou blízké vzdělávacímu systému ve školách Heřmánek.