FacebookFacebook
EduPage
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/25

Přijímací řízení a přestup ze střední školy na gymnázium Heřmánek

 

Přijímáme studenty do gymnázia pro školní rok 2024/2025, můžeme přijmout studenty i přestupem z jiné školy ihned. 

 

K přijetí na gymnázium jak pro denní, tak distanční vzdělávání potřebujete:

1. Vysvědčení z 9. třídy základní školy.

2. Motivační dopis zaslaný na adresu miroslava.adamcova@skolahermanek.cz

3. Zvládnout pohovor domluvený po zaslání motivačního dopisu, kde se Vás budeme ptát na Vaše studijní předpoklady, na Vaše záliby, talenty, případné členství v uměleckých, sportovních, či jiných společenstvích (např. Skaut, křesťanské společenství, knihovny), dále budeme diskutovat o výběru mezi denním a distančním studiem. Na pohovor doneste všechny listy svědčící o účasti v soutěžích, diplomy, projekty, cokoliv, co považujete za Váš úspěch ve vzdělávání. 

 

Podrobně ke školnímu roku 2024/2025

 

Ředitel školy znovu otevírá dveře pro zájemce pro budoucí studenty gymnázia Heřmánek v úterý 6. 12. 2023 a 10.1. a 13. 3. 2024.  Informujte nás prosím o Vaší účastni na dnech otevřených dveří na tomto odkazu DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Můžete nás také najít na Veletrhu středních škol Schola Pragensis, kde Vás provedeme výběrem střední školy. Najdete nás a naše studenty 23. 11. – 25. 11. 2023 v Kongresovém centru Praha. 

 

Přijímací řízení v měsíci dubnu řídí zástupce ředitele Mgr. Miroslava Adamcová: miroslava.adamcova@skolahermanek.cz. Můžete se na ni obracet s dotazy ohledně přijímacího řízení, s upřesněním termínů, individuálními informacemi. Termíny budou přiděleny všem uchazečům, kteří odevzdali přihlášku do 15. 2. 2023. Žáci, kteří odevzdají přihlášku později, si termín domluví individuálně. 

Přihlášky Vám na požádání zašle Simona Bazalíkova- simona.bazalikova@skolahermanek.cz. A požádá Vás o vyplnění přihlášky (v papírové podobě - např. růžový SEVT formulář) a také přihlášky online. 

 

Přihláška ke stažení: /files/prihlaska-ss-2023-denni.pdf

Název školy je Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium, adresa školy Rajmonova 1199/4, Praha 8.

Kód školy je 79-41-K/41 - Gymnázium.

Přihláška online v informačním systému školy: https://hermanek.edupage.org/register/

 

O školném a smlouvě mezi školou a rodiči Vás bude informovat Ing. Olga Černá - olga.cerna@skolahermanek.cz

 

Součástí přijímacího řízení je motivační strukturovaný rozhovor se žákem a rodiči vedený podle jednotného dotazníku, který zjišťuje vhodnost a motivaci žáků a celého podpůrného systému žáka pro studium na gymnáziu. Kritéria pro přijetí máme stanovena především o souladu cílů studenta, rodiny a gymnázia Heřmánek. Přijďte proto prosím na den otevřených dveří, domluvte si návštěvu, seznamte se s pracemi našich studentů, pročtěte si náš web.

 

Naše škola je schopna vytvořit podporující a rozvíjející prostředí studentům mimořádně nadaným, individuálně se věnovat rozvíjení osobností studentů, doprovázet každého, kdo má zájem se vzdělávat. 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení 2023/24

Aktualizovali jsme listinu výsledků 2. kola přijímacího řízení. 

Výsledky 2. kola příjmacího řízení k 5.6. 2023

22.5. 2023
Připravili jsme listinu výsledků 2. kola přijímacího řízení. Maily s evidenčním číslem přihlášky obdržíte v průběhu úterý na mail ZZ uvedeného v přihlášce.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení k 22.5. 2023

19.5. 2023
Rozeslali jsme výsledky přijímacího řízení na mail zákonného zástupce uvedeného na přihlášce. Sezman zveřejníme v pondělí 22. 5. 2023. Uchazeči, kteří se umístili na pozici náhradníka, vyjádří svou vůli být přijatí na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podají řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí, tj. do středy 24. 5. 2023.

15.5. 2023
Máme za sebou přes 200 osobních pohovorů v rámci 2. kola přijímacího řízení. Ještě nás čeká poslední termín osobních pohovorů v úterý 16. 5. 2023, pak ze všech uchazečů vybereme cca 50, s které pozveme na 2. pohovor. Výsledky budeme oznamovat po 20. 5. 2023 písemně na mail zákonného zástupce, který je uveden na odevzdané přihlášce. Nemusíte tedy hledat číslo přihlášky.

7.5. 2023
V ÚTERÝ 9. 5. 2023  BUDE FUNGOVAT HORKÁ LINKA 606 416 930 (POUZE PRO TY, KTEŘÍ PŘIHLÁŠKY JIŽ ODEVZDALI NE PRO NOVÉ PŘIHLÁŠKY)

5.5. 2023
Všem uchazečům, kterých přihlášky splnily formální náležitosti jsme odeslali mail s pozvánkou na 2. kolo přijímacích zkoušek. Mail jsme zaslali na emailovou adresu zákonného zástupce uvedenou na přihlášce.

4.5. 2023
Vážení rodiče, koncem dnešního dne bylo ukončeno přijmání přihlášek. Je jich více než 200. Děkujeme za tento zájem. Budete pozváni na součást přijímacího řízení v středu 10.5. a ve čtvrtek 11. 5. Abychom zvládli za oba dva dny zorganizovat individuální rozhovory s takovým množstvím zájemců - budeme si zvát skupinu zájemců, která společně vyplní rozsáhlý přijímací dotazník a následně proběhnou individuální rozhovory - obdržíte osobní přihlášku. Opět se sejdeme v Hercentu - Kyselova 2 - jiná adresa než jste přinášeli přihlášku. Pokud se spletete nic se neděje - budete nasměrováni. Pečlivě se budeme věnovat Vám všem a vybereme z Vás 30 budoucích studentů naší školy (tady jsme změnili názor po konzultacích s MŠMT). Prosím před účastní na osobním pohovoru si pečlivě přečtěte vše o naší škole, zda naše nastavení a Vaše očekávání ladí. U nás to nebude jen o studiu, ale náš záběr je širší. Mnozí z Vás se dnes potkali s našimi žáky z 9. třídy - viděli jste, jak jsou šikovní a schopní organizačně. Pokud je váš zájem akademický a je možné ho spojit i s aktivitami pracovními na školních zahradách, či s aktivitami na školních výjezdech a na zahraničních výjezdech na Erasmus. Je Váš student ochoten spolupracovat a pomáhat ostatním ve studiu, pracovat samostatně i v týmu. Naše škola má i  určitý program zaměřený na křesťanské studenty - je to pro Vás přijatelné? Zajímá Vašeho studenta historie, filozofie či etika a teologie? Zajímá se Váš student o literaturu, tvůrčí psaní či divadlo? Je to přírodopisec či technik? Cokoliv z toho nás bude zajímat a pokusíme se vytvořit zajímavé třídy, které si budou pomáhat čtyři roky na cestě k maturitní zkoušce.  Rádi bychom, aby byli studenti přátelé. POZOR - občas někdo nedodal s přihláškou  výsledky CERMAT testů - potřebujeme je vidět - pokud je nedodnesete nemáte  šanci být vybráni. 

...................................................................................................................................................................................Historie informací: 

Z 20 přihášených uchazečů 1. kola přijímacího řízení splnilo podmínky výběrového řízení 16 uchazečů, kteří jsou na naši školu přijatí. Odkaz na tabulku s výsledky: Přijímací - výběrové řízení pro školní rok 2023/2024. V seznamu zatím nejsou žáci, kteří nevykonávali zkoušku z českého jazyku - výsledky těchto žáků jsme zaslali na mail.

Nabízíme tedy 15  volných míst pro zájemce do druhého kola. Zatím přijímáme přihlášky, přihlašování na část výběrového řízení, které tvoří rozhovory bude zveřejněno v úterý.

 Přihlášky můžete zasílat na adresu školy, přinést osobně či poslat datovou schránkou. Více informací na 606 416 930 a na olga.cerna@skolahermanek.cz.

Ing. Olga Černá

..................................................................................................................................................................................................................

Ředitel školy Heřmánek, základní škola a gymnázium, Rajmonova 1199/4, Praha 8, vyhlásil přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia na termíny 13. a 14. dubna 2023 a náhradní termíny a termín 2. kola na 10. a 11. května 2023 (již nyní, konec přijímání přihlášek je 4.5.2023 včetně, v kanceláři školy jsme do 15 hod). 

Nejpozději do 1. března 2023 je nutné na školu dodat přihlášku a 1. 3. je poslední den, kdy škola přijímá přihlášky osobně či poštou. Dali bychom přednost doručení přihlášky do 15. 2., abychom na část přijímacích zkoušek, která probíhá pohovorem (40 procent zkoušky), mohli pro Vás připravit vhodný termín. 

Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se uskuteční 13.dubna a 14. dubna 2023. Přijímací zkouška Cermat testů má váhu 60 procent celkového hodnocení v rámci přijímacího řízení. Přihlášky pro 1. termín jsou zorganizovány. Výběrové řízení se bude konat v Kyselově 6. Již nyní je ovšem možné škole zasílat přihlášky pro 2: kolo přijímacího řízení, které se koná 10. a 11. května (již pouze pohovor, papírovou přihlášku je nutné podat nejpozději do čtvrtku 4.5.2023). 

Individuální pohovor na základě strukturovaného dotazníku se zaznamenává a je archivován ve škole se souhlasem žáka i rodičů. Tento pohovor se uskutečňuje v termínech 11. a 12. dubna a po zkouškách 13. a 14. dubna 2023. Každý zájemce získá přesný termín pohovoru, který mu bude stanoven školou a je nutné se na něj dostavit. Pohovor probíhá 20 - 40 minut. Pohovory jsou vyhodnoceny a je Vám oznámeno, jaké možství bodů jste v pohovoru získali - max. 40 bodů. Rezervace termínu na pohovor, který je součástí přijímacího řízení, zde. Na pohovor jsou pozváni pouze ti studenti, kteří jsou řádně přihlášeni, tj. odevzdali včas přihlášku pro přijímací řízení.

 

Kritériá hodnocení v rámci přijímacího řízení naleznete na tomto odkazu - kritériá hodnocení přijímacího řízení.

 

Přijímací řízení v měsíci dubnu řídí zástupce ředitele Mgr. Miroslava Adamcová: miroslava.adamcova@skolahermanek.cz. Můžete se na ni obracet s dotazy ohledně přijímacího řízení, s upřesněním termínů atd. Termíny budou přiděleny všem uchazečům, kteří odevzdali přihlášku do 15. 2. 2023. Žáci, kteří odevzdají přihlášku později, budou znát termíny později. 

Přihlášky vám na požádání zašle Ing. Barbora Kubičová - simonabazalikova@skolahermanek.cz. A požádá Vás o vyplnění přihlášky (v papírové podobě - např. růžový SEVT formulář) a také přihlášky online. 

 

Přihláška ke stažení: /files/prihlaska-ss-2023-denni.pdf

Názve školy je Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium a adresa školy Rajmonova 1199/4, Praha 8.

Kód školy je 79-41-K/41 - Gymnázium.

Přihláška online v informačním systému školy: https://hermanek.edupage.org/register/

 

O školném a smlouvě mezi školou a rodiči Vás bude informovat Ing. Olga Černá - olga.cerna@skolahermanek.cz

Další částí přijímacího řízení je motivační strukturovaný rozhovor s žákem a rodiči, vedený podle jednotného dotazníku, který zjišťuje vhodnost a motivaci žáků a celého podpůrného systému žáka pro typ studia rozvíjející samostatnost a zodpovědnost. Velmi často se ukazuje, že vhodnější typy pro tento způsob studia jsou žáci, kteří neměli vždy samé výborné na vysvědčení na běžných základních školách, tedy na takových školách, kde výsledky byly nastaveny na přesnost a výkon, ale spíše žáci, kteří mají i horší průměr - kolem 1,70.

Naše škola je schopna vytvořit podporující a rozvíjející prostředí žákům mimořádně nadaným.