FacebookFacebook
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/23 

Seznámení se školou - dny otevřených dveří

Naše gymnazium navazuje na základní školu, ale gymnázium začíná. V první části přijímacího řízení, je tedy velká šance na přijetí. Máme za sebou 3 dny otevřených dveří a podle nich vidíme, že máme zájemců pro jednu třídu a tedy je ještě jedna třída volná.  Pokud se ještě rozhodujete kam zaslat přihlášku, můžete se přijít s projektem přijít seznámit ještě  15. a 22. února od 16.00 do 18.00 v prostorech Kyselava 2, Praha 8 - možnost rezervace pro tyto setkání zde.

Přijímací zkoušky

Ředitel školy Heřmánek, základní škola a gymnázium, Rajmonova 1199/4, Praha 8, vyhlásil přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého gymnázia na termíny 13. a 14. dubna 2023 a náhradní termíny na 10. a 11. května 2023 (je možné podávat na tento termín přihlášky). 

Nejpozději do 1. března 2023 je nutné na školu dodat přihlášku (přihlášku s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem) a 1. 3. je poslední den, kdy škola přijímá přihlášky osobně či poštou. Dali bychom přednost doručení přihlášky do 15. 2., abychom na část přijímacích zkoušek, která probíhá pohovorem (40 procent zkoušky), mohli pro Vás připravit vhodný termín. 

Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se uskuteční 13.dubna a 14. dubna 2023 a náhradní termíny 10. května a 11. května. 2023. Zkouška je z 60 procent částí přijímacího řízení. Již nyní je možné škole zasílat přihlášky pro náhradní termín 10. a 11. května. Přihlášky pro 1. termín jsou zorganizovány. Výběrové řízení se bude konat v Kyselově 6. 

Individuální pohovor na základě strukturovaného dotazníku se zaznamenává a je archivován ve škole se souhlasem žáka i rodičů. Tento pohovor se uskutečňuje v termínech 11. a 12. dubna a po zkouškách 13. a 14. dubna 2023. Každý zájemce získá přesný termín pohovoru, který mu bude stanoven školou a je nutné se na něj dostavit.  Pohovor probíhá 20 - 40 minut. Pohovory jsou vyhodnoceny a je Vám oznámeno, jaké možství bodů jste v pohovoru získali - max. 40 bodů. Rezervace termínu na pohovor, který je součástí přijímacího řízení, zde.  Na pohovor budou pozváni pouze ti studenti, kteří vykonávají zkoušku z českého jazyka a matematiky a jsou na ni řádně přihlášeni. 

 

Přijímací řízení v měsíci dubnu řídí zástupce ředitele Mgr. Miroslava Adamcová: miroslava.adamcova@skolahermanek.cz. Můžete se na ni obracet s dotazy ohledně přijímacího řízení, s upřesněním termínů atd. Termíny budou přiděleny všem uchazečům, kteří odevzdali přihlášku do 15. 2. 2023. Žáci, kteří odevzdají přihlášku později, budou znát termíny později. 

Přihlášky vám na požádání zašle Ing. Barbora Kubičová - barbora.kubicova@skolahermanek.cz. A požádá Vás o vyplnění přihlášky (v papírové podobě - např. růžový SEVT formulář) a také přihlášky online. 

 

Přihláška ke stažení: /files/prihlaska-ss-2023-denni.pdf

Přihláška online v informačním systému školy: https://hermanek.edupage.org/register/

 

O školném a smlouvě mezi školou a rodiči Vás bude informovat Ing. Olga Černá - olga.cerna@skolahermanek.cz

Další částí přijímacího řízení je motivační strukturovaný rozhovor s žákem a rodiči, vedený podle jednotného dotazníku, který zjišťuje vhodnost a motivaci žáků a celého podpůrného systému žáka pro typ studia rozvíjející samostatnost a zodpovědnost. Velmi často se ukazuje, že vhodnější typy pro tento způsob studia jsou žáci, kteří neměli vždy samé výborné na vysvědčení na běžných základních školách, tedy na takových školách, kde výsledky byly nastaveny na přesnost a výkon, ale spíše žáci, kteří mají i horší průměr - kolem 1,70.

Naše škola je schopna vytvořit podporující a rozvíjející prostředí žákům mimořádně nadaným.