instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Projekt Teen

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. 

Projekt tým je projekt 2. stupně pro žáky od 6. do 9. třídy. Projekt soustřeďuje žáky, kteří se v budoucnu chystají na střední školy či na učební obory s maturitou. Ti vytvoří 12 - 14 členou studijní skupinu jednoho ročníku a společně se zabývají akademickým vzděláváním, které je kombinováno s Montessori činnostmi, které jsou potřebou žáků a otevírají možnosti lepších akademických výsledků žáků, protože naplňují lépe jejich potřeby. Protože teenegeři nebo jinak adolescenti opouštějí dětství a připravují se na svoji dospělou roli. Z pohledu Montessori pedagogiky je toto období, stejně jako předchozí vývojové roviny dětství odbobím fyzické, intelektuální a sociální transformace, řízení zvláštěním tendencemi a dispozicemi, které charakterizují danou věkovou skupinu a gnerují vývojové úspěchy daného období. Charakteristické projevy tohoto obdoví představují nový soubor potřeb, který musí pedagové řešit. Patří mezi ně odstranění překážek individuálnícho rozvoje a poskytnutí prostředí odpovídajícího vývojovým potřebám studentů tohoto věku, ale také potřeba společenství a života společenství (komunity). 

Projekt tým je projekt 2. stupně pro žáky od 6. do 9. třídy. Projekt soustřeďuje žáky, kteří se v budoucnu chystají na střední školy či na učební obory s maturitou. Ti vytvoří 12 - 14 členou studijní skupinu jednoho ročníku a společně se zabývají akademickým vzděláváním, které je kombinováno s Montessori činnostmi, které jsou potřebou žáků a otevírají možnosti lepších akademických výsledků žáků, protože naplňují lépe jejich potřeby. 

Do projektu přijímáme žáky z 6. třídy. Během 1. pololetí probíhá aklimatizační období, kdy si žáci zvykají na jiné školní prostředí a celá rodina začíná přemýšlet o vzdělání ne z hlediska výkonu žáka, ale z hlediska jeho vlastního zájmu o učení. Všichni učitelé provázejí žáky k tomu, aby objevili svoje nadání a rozvíjeli ho a naučili se hledat svoji budoucí povolání. Žáci vytvoří komunitu žáků (třídu), která společně pracuje v akademických dovednostech, ale i společně tvoří komunitu i ve svém ročníku i v celém projektu Teen.  Do projektu se mohou zapojit i žáci v 7. a 8. ročníku, ale pouze za podmínek, že budou schopni přijmout zavedenou práci v žákovské komunitě, které se tvoří od 6. ročníku. 

Připravené prostrědí, ve kterém mohou rozvíjet svoje potřeby a schopnosti -  je především škola a její fungování, projekt školní samosprávy a žákovské péče o společenství, ale i projekty, které jsou typické pro Montessori, jako je  projekt školní farmy, projekt komunitního kurníku a pěstování rostlin, projekt školního vaření a projekty Erasmu. Připravené prostředí je Montessori pojem. Není to opravdový život. Připravené prostředí je prostředí, které je připraveno, aby rozvíjelo žáky v jejich vývojové fázi. Tedy v našem přípradě v období dospívání. V takovém období Učitelé si pochvalují školní skupiny žáků, kteří mají ochotu spolupracovat na akademických činnostech, pod heslem Každý žák může uspět. A naši pedagogičtí průvodci pozorují vývojové potřeby jednotlivých žáků a celé skupiny a otvírají Montessori výzvy žákům s možností, aby jejích vývojové potřeby našli využití a uplatnění. 

V 9. třídě se ovšem prostředí mění. Žáci začínají pomalu z projketu odcházet a začínají pomýšlet na studium Gymnázia Heřmánek či jiných středních škol.  Začíná příprava na přijímací zkoušky na střední školy, intenzivní a velmi pečlivá, která probíhá do doby přijímacích zkoušek. Následně se pak vracíme k Montessori aktivitám, až do konce školního roku. 

Již několikrát se škole podařilo vytvořit skupinu žáků, kteří dokáží se sami překvapit a dokáží věci, které by od nich okolí nečekalo, protože je stále považuje za děti. S pomocí učitelů, kteří mají vizi pro žáky se ovšem již v minulosti otevřeli jiné možnosti, kdy žáci upravili školní chatu či se postarali o organizaci zkoušek na střední školy v minulém školním roce. Zároveň ti samí žáci byli schopni si dobře vybrat svoji střední školu, zvládnout úspěšně přijímací zkoušky. Dostat se v 1. kole na střední školu a ve studiu na střední škole být úspěšní. Ti samí žáci zvládli, ale v 9. třídě mezi sebe vzít 2 nově příchozí, kterým jasné prostředí pomohlo vrátit se k možnosti studia v jednom případě z pocovidové deprese v druhém případě z nevhodného prostředí na škole. 

Možnost přihlášení na Den otevřených dveří zde.

Podmínky přijetí:

Ůčast na Dnech otevřených dveří či individuální setkání s žákem a rodiči.

Jednoduchý test z matematiky a českého jazyka.