FacebookFacebook
EduPage
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Prezenční výuka

Den otevřených dveří gymnázia Heřmánek se koná ve středu 11. 1. a 25.1. od 16.00 do 18.00 na adrese Kyselova 2, Praha 8 Kobylisy. Prosíme, registrujte se předem zde na odkaze:

https://www.onlinetermin.cz/customer?ownerId=191&entityId=187&serviceId=458

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2023/24 první 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy montessoriovského a křesťanského pohledu na vzdělávání. Škola Heřmánek provádí své žáky od 1. třídy základní školy až k maturitní zkoušce. Žáci a studenti z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v 1. ročníku střední školy.

Pro práci ve škole jsou důležité vztahy, respekt, úcta a vzájemné porozumění. Žáci a studenti si osvojují samostatnost a zodpovědnost vzhledem ke svým věkovým a individuálním potřebám. Mimořádnou atmosféru školy podporují časté objevitelské a badatelské výjezdy a pobyty v přírodě a společné pracovní aktivity na školní chatě. Studenti vykonávají praxe dle svého výběru a objevují tak možnosti svého budoucího pracovního uplatnění.

Škola podporuje studenty v získání sebedůvěry, zvládnutí životních obtíží, upevňování učiva, především v samostatnosti a zodpovědnosti v procesu vzdělávání i v životních výzvách. Je naší touhou, aby se  absolventi gymnázia Heřmánek dobře orientovali ve výběru své profese a ve směřování na konkrétní vysokou školu, a to především díky tomu, že žáci i studenti ve školách Heřmánku jsou vedeni k rozvoji vlastních talentů a využívání silných a slabých stránek své osobnosti. Zaměření gymnázia je všeobecného charakteru. Škola se profiluje v aktivní znalosti české literatury, gymnázium navazuje na rozvoj tvůrčího psaní a dramatické výchovy a kulturního života. Ve společenských vědách je základním zájmem historie. Škola spolupracuje s ČSAV – Archeologickým ústavem a také realizuje projektové výjezdy Erasmus zaměřené na rozvoj společenských věd v zahraničí a aktivní rozvoj cizích jazyků. Důležitou součástí jsou pro nás i přírodovědné předměty.  Studenti gymnázia se v oblasti volitelných předmětů mohou učit například řečtině či hebrejštině. Škola rozvíjí znalosti filozofie, teologie a psychologie. Žáci a studenti školy mají možnost podílet se na sociálních projektech v ČR i v zahraničí.

Vyspělá společnost nedokáže naučit a předat všechno, co zná. Musí se shodnout na tom, co jsou zásadně důležité věci, které by měli znát všichni, a co může patřit do pozdější odborné výuky. Proto dochází k selekci a vzdělávací program odráží přesvědčení a hodnoty společnosti.

Současná společnost bude nevyhnutelně vybírat a podporovat znalosti podle svého aktuálního chápání toho, co její lidé potřebují k tomu, aby byli úspěšní, a její definice "úspěchu" se bude měnit podle okolností. Úspěšné vzdělávání však vychová generaci s rozdílným způsobem pohledu na svět.

Naše škola vytváří prostředí otevřené a bezpečné. Prostředí s jasnými hranicemi, v rámci kterých si studenti mohou vytvořit vlastní názory a které umoňují studentům žít v souladu se svým chápáním toho, co a jaký je svět. Naše škola se snaží vytvořit prostředí pro studenty křesťanského ekumenického prostředí, stejně tak jako pro studenty ze sekulárního prostředí, aby dokázali žit vedle sebe a obohacovat se svými vzájemnými postoji a názory a navazovat tak na společné kulturní dědictví. Naše definice úspěchu souvisí především s tím, do jaké míry je člověk schopen žít podle etických  měřítek. Naše představa o úspěšném vzdělávání je taková, že vychovává mladé lidi k charakternímu pohledu na svět (křesťanskému či nekřesťanskému).  

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělání jako ucelený balíček pro celého člověka a vede k úspěchu v oblasti akademické, duchovní, fyzické, emocionální, sociální či ekonomické. Cílem vzdělávání na naší škole je dovést studenty k tomu, aby se stali lidmi, kteří jsou schopni vnímat sociální oblasti a přispívat ke službě světu. Jsme školní prostředí, ve kterém je svoboda k šíření evangelia a k hledání a nacházení svého místa v církevním i občanském životě. Naše vzdělávání by mělo vychovávat plně vzdělané vedoucí pracovníky, lidi sekulární i křesťanské, kteří dokáží originálně a tvořivě myslet a jsou schopni se ve světě postavit za křesťanské či kladné lidské hodnoty.