FacebookFacebook
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Školné

Stejně jako v základní škole Heřmánek předpokládáme i na gymnáziu placení školného. Je to nutné z hlediska zachování kvality školy při poměrně malém množství žáků. Školné pro školní rok 2023/2024 činí 62 000 Kč.

Obdobně jako v základní škole Heřmánek předpokládáme i na gymnáziu placení školného. Je to nutné z hlediska zachování kvality školy při poměrně malém množství žáků ve třídě. Školné pro školní rok 2023/2024 činí celkem 62 000 Kč. Stejně jako na naší základní škole bude školné zahrnovat učebnice a jednodenní akce, nezahrnuje obědy a vícedenní akce. Obdobně jako na základní škole se budeme i na gymnáziu snažit o šetrné nakládání s rozpočtem a utrácení peněz směřovat na výuku dětí a ne na reprezentaci školy nebo věci, které pokládáme za zbytečný luxus (např. s dětmi preferujeme ubytování v chatičkových táborech nebo jednoduchých horských chatách, ne v hotelích). 

U distančního vzdělávání počítáme s výší školného 18.000 Kč ročně, pro větší skupiny méně podle počtu členů skupiny, ve speciálních případech individuálně stanovené školné.