instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Školné

Stejně jako v základní škole Heřmánek předpokládáme i na gymnáziu placení školného. Je to nutné z hlediska zachování kvality školy při poměrně malém množství studentů.

Obdobně jako v základní škole Heřmánek předpokládáme i na gymnáziu placení školného. Je to nutné z hlediska zachování kvality školy. Školné investujeme do mzdových nákladů na pedagogy pro malé počty studentů ve třídách. To umožňuje individuální rozvíjení talentů, případné nápravy, doplňování a upevňování učiva, možnost zvolit tempo vzdělávání podle potřeb studentů. 

Školné ve školním roce 2023/2024 činí 34.000 Kč na pololetí.

Školné zahrnuje učebnice, výukové programy a jednodenní akce. Nezahrnuje obědy a vícedenní akce. Budeme se i na gymnáziu snažit o šetrné nakládání s rozpočtem bez zbytečného luxusu (např. preferujeme ubytování v chatičkových táborech nebo jednoduchých horských chatách, ne v hotelích). 

U distančního vzdělávání je výše školného 12.500 Kč na pololetí, ve speciálních případech individuálně stanovené školné.