instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

GYMNÁZIUM

ONLINE

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

6. - 9. třída

PROJEKT TEEN

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

AktualityDny otevřených dveří Gymnázia Heřmánek - 10.1., 7. a 21.2., 13.3. od 14.00 do 17.00 přicházejí návštěvníci (konec v 18.00)

Otevíráme dveře pro další 1. ročník Gymnázia Heřmánek, Klapkova 43, Praha 8 - Kobylisy

Ředitel školy Heřmánek, základní škola a gymnázium vyhlašuje dny otevřených dveří gymnázia Heřmánek - Klapkova 34, Praha 8 - v termínech 6. 12. 2023 a 10.1. 2024, 7. a 21.2. 2024, 13.3. 2024 od 14.00 do 17.00 přicházejí návštěvníci (konec v 18.00).

Nejpozději do 20. února 2024 je nutné podat přihlášku (přihlášku papírovou, elektronickou či kombinovanou formou) a 20. 2. 2024 do 17 hod je poslední termín, do kdy škola přijímá přihlášky osobně v kanceláři školy na adrese Rajmonova 4, Praha 8. Dali bychom přednost doručení přihlášky  do 15. 2., abychom  na část přijímacích zkoušek, která probíhá pohovorem (a má váhu 40 procent výsledků zkoušky), mohli pro Vás připravit vhodný termín. 

Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se uskuteční 12.dubna a 15. dubna 2024 a náhradní termíny 29. a  30. dubna 2024. Zkouška má váhu 60 procent výsledku přijímacího řízení. 

Individuální pohovor na základě strukturovaného dotazníku se zaznamenává a je archivován ve škole se souhlasem žáka i rodičů. Tento pohovor  se uskutečňuje v termínech, které škola nabídne přihlášeným uchazečům. Každý zájemce získá přesný termín pohovoru, který mu bude stanoven školou a je nutné se na něj dostavit. Pohovor probíhá 20 - 40 minut. Pohovory jsou vyhodnoceny hned na místě a je Vám oznámeno, jaké možství bodů jste v pohovoru získali - max. 40 bodů. Rezervace termínu na pohovor, který je součástí přijímacího řízení. Na pohovor budou pozváni pouze ti studenti, kteří vykonávají zkoušku z českého jazyka a matematiky a jsou na ni řádně přihlášeni. 

 

Přijímací řízení v měsíci dubnu řídí zástupce ředitele Mgr. Miroslava Adamcová: miroslava.adamcova@skolahermanek.cz.  Můžete se na ni obracet s dotazy ohledně přijímacího řízení, s upřesněním termínů atd. Termíny budou přiděleny všem uchazečům, kteří odevzdali přihlášku v řádném termínu. Termíny jsou přidělované na základě pořadí, ve kterém byly odevzdané přihlášky, proto žáci, kteří odevzdají přihlášku později, budou znát termíny později. 

Přihlášky vám na požádání zašle Ing. Olga Černá - olga.cerna@skolahermanek.cz

 

Přihláška ke stažení: /files/prihlaska-ss-2023-denni.pdf

 

O školném a smlouvě mezi školou a rodiči Vás bude informovat Ing. Olga Černá - olga.cerna@skolahermanek.cz

Další částí přijímacího řízení je motivační strukturovaný rozhovor s žákem a rodiči, vedený podle jednotného dotazníku, který zjišťuje vhodnost a motivaci žáků a celého podpůrného systému žáka pro typ studia rozvíjející samostatnost a zodpovědnost. Velmi často se ukazuje, že vhodnější typy pro tento způsob studia jsou žáci, kteří neměli vždy samé výborné na vysvědčení na běžných základních školách, tedy na takových školách, kde výsledky byly nastaveny na přesnost a výkon, ale spíše žáci, kteří mají i průměr kolem 1,70.

Naše škola je schopna vytvořit podporující a rozvíjející prostředí žákům mimořádně nadaným.