instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

AktualityDny otevřených dveří pro přijetí do 6. a 7. třídy - 10. a 17. dubna 2024 od 14. do 16.00

Otevíráme dveře budoucím žákům 6. a 7. ročníku, kteří se budou od 6. do 7. třídy připravovat v programu Montessori a v 9. třídě v programu, který je zaměřen na přípravu na střední školy a po přijímacích zkouškách opět Montessori.

Žáci, kteří chtějí být přijati složí drobné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky v průběhu května a června. 

Odkaz na Den otevřených dveří - je možné se přihlásit a nebo přijít bez přihlášení. https://www.onlinetermin.cz