instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Etická výchova

Projekt Etické výchovy na základě metody Forgiveness Education Curriculum (FEC) garantem projektu je Ing. Petr Adamec a Petra Vohlídalová

Metoda FEC je přímým důsledkem sociálního vědeckého výzkumu vytvořeného v University of Wisconsin-Madison v roce 1985 Dr. Robertem Enrightem a jeho kolegy. Profesor Enright se zabývá tématem duševní očisty v kontextu společností, které prodělali společenská traumata, jako je komunita v Belfastu, či Jihoafrická republika. Tým profesora Enrighta šíří zájemcům z široké veřejnosti výsledky svého výzkumu jako i výzkum a spisy dalších profesionálů zkoumajících toto téma ve všech oblastech života. 
V roce 2012 jsme navázali spolupráci s americkým psychologem Dr. Enrightem  z International Forgiveness Institute (USA). Jeho tým zpracovává kurikulum, které pracuje na rozvoji emoční inteligence a budování sebedůvěry od 2-letých dětí. Naše škola má od tvůrců kurikula autorizaci přinést toto kurikulum do své výuky a také do obecné práce v ČR. Tým pracovníků školy se účastnil online semináře s Dr. Enrighetem a seznámil se s materiály, které si škola pořídila a pro vlastní potřebu vyučující (se svolením autorů) části kurikul nastudovali
a využívají. Od ledna roku 2014 jsme kurikulum používali ve výuce předmětu Etická výchova na základní 
Koncepčně se metodický obsah programu FEC zaměřuje prostřednictvím příběhů a řešených témat jednotlivých modulů na:
- prevenci a stabilizaci problémového chování dětí a žáků,
- sociální managementu třídy z pohledu jednotlivce i kolektivu,
- rozvoj psychosociálních kompetencí,
- seberegulaci a práci s emocemi včetně rozvoje kompetencí pedagogů pro včasné rozpoznání ohrožených dětí, mezioborovou spolupráci dospělých v podpoře duševního zdraví dětí a péči o vlastní duševní zdraví.