instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Individualizace výuky

Individualizace výuky s inspirací ze zahraničí

Metoda individualizované výuky PACE, která je v programu Teen uplatňovaná ve výuce anglického jazyku, matematiky a částěčně dějepisu a zeměpisu, umožňuje žákům individuálním rozvoj přizpůsobený tempu žáků a to i žákům s odlišným cizím jazykem. Žáci a studenti mají možnost se rozvíjet v jednotlivých předmětech v individuální zralosti a s individuálním přístupem. Což umožňuje podpořit ve škole žáky a studenty s nadáním, žáky a studenty s odlišným cizím jazykem, ale i žáky a studenty s odlišnými vývojovými potřebami. 
Systém byl vyvinut v USA a je zaměřen na úspěšnost studentů, tzv. mastery learning. Celý systém je zaměřen tak, aby pomohl žákovi (studentovi) zajistit vzdělávání, obsah, výuku a rozvrh studenta a přizpůsobit toto všechno, jedinečným potřebám každého studenta. Systém se potkává se studentem přesně tam, kde se aktuálně student nachází. Tento stav je zjištěn podle testování a odborné práce učitele a pomáhá žákům a studentům dosáhnout jejich potenciálu prostřednictvím široké škály zdrojů a strategií vhodných pro jejich styl učení, schopnosti a zájmy. Obsah učiva bez ohledu na předmět také rozvíjí sociální, emocionální a fyzickou stránku osobností žáků a studentů. Systém individuálního tempa učení věří v pozitivní dopad na úspěšnost studentů. Pokud studenti zažívají malé a postupné úspěchy, jsou motivovaní a touto motivací připravováni na další důvěru ve vlastní učení a na pozitivní rozvoj svých znalostí v současné chvíli, ale i v celém životě. Tento systém je navržen s ohledem na jednoduchý fakt, který předpokládá, že každá osobnost je „stvořena“ či „vyvinuta“ s jedinečnou sadou výukových potřeb. A každý student sám ví a s pomocí učitele-průvodce poznává, co se potřebuje naučit, aby byl v životě úspěšný.