instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Montessori

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 (v ČR 20 let. Integrují akademické studium a cílevědomou práci. Připravují tak dospívající na to, aby se stali přínosnými dospělými občasny, kteří jsou sebevědomí a mají dovednosti potřebné k tomu, aby ve společnosti prospedovali. Dospívání je novou vývojovou fází, které zahrnuje jiné vzdělávací potřeby než fáze základní. Montessori školy pracují s vývojovými potřebami dospívajích a pomáhají jim žít plnohodnotný a smysluplný život. 

 Montessori  sdružuje vzdělávací cíle a obsah osnov používaných v montessori školách po celém světě,  na podporu rozvoje kojenců, dětí a mládeže od narození až do dospělosti. Jedná se o mezinárodní pedagogiku, kterou  sdílejí montessori školy po celém světě. Montessori praxe ve školách se řídí souborem , jimiž se řídí praxe v montessori školách, principů, které vyplynuly z průkopnického výzkumu a poznatků doktorky Marie Montessori a jejích následovníků. 

V roce 1907 založila doktorka Maria Montessoriová v Římě učebnu pro děti, které zůstaly bez dozoru, zatímco jejich rodiče pracovali jako denní dělníci. Během velmi krátké doby se tato učebna proslavila po celém světě, protože tyto děti, které měly zřejmě tak málo vyhlídek, se velmi rychle staly společensky a intelektuálně nezávislými, a to nikoli nátlakem dospělých, ale vlastní činností, zájmem a úsilím. Výukové prostředí, které bylo navrženo tak,  tak, aby těmto dětem umožnilo dosáhnout jejich potenciálu takovým radostným způsobem, bylo vyvrcholením dlouholetého studia a inovací v oblasti medicíny, psychologie a antropologie. Na základě úspěchu této první třídy montessori pedagogové po celém světě v posledních sto letech stále pozorovali a studovali děti a mládež a navrhovali učební materiály a prostředí pečlivě uzpůsobené jejich rozvojovým zájmům a potřebám. 

Podle Montessoriho názoru touha stát se nezávislou lidskou bytostí  pohání lidský rozvoj. Cílem montessori vzdělávání je poskytnout dětem a mladým lidem od narození až po dospělost výukové prostředí, které má podpořit rozvoj sociální, intelektuální a etické nezávislosti. Montessori vzdělávání je proto často označováno jako „vzdělávání na celý život“. Základním principem přístupu je, že děti  a dospívající se nejlépe učí, když se učí vlastní svobodně zvolenou činností. Důkazy shromážděné v montessori školách po celém světě v průběhu minulého století potvrzují, že děti, které mají možnost se tímto způsobem učit, se stávají sebevědomými, soběstačnými a disciplinovanými, s celoživotní láskou k učení a touhou a schopností přispívat k blahobytu své sociální skupiny. Rozvíjejí také schopnost pohybovat se s koordinací a přesností a schopnost soustředit se a plnit úkoly nezávisle s vytrvalostí i kreativitou

v Montessori pohled všichni lidé sdílejí soubor vrozených tendencí, které působí po celý život a řídí jak lidský vývoj, tak lidské chování. Patří mezi ně snaha sdílená všemi lidmi zkoumat a zkoumat životní prostředí a potřeba, aby se lidé orientovali na životní prostředí uspořádaným způsobem. V průběhu dějin a ve všech částech světa spolu lidé komunikovali, měřili svůj svět a počítali veličiny. Lidé musí být aktivní a pracovat. Tato práce často zahrnuje opakování, což vede k přesnosti, preciznosti a sebedokonalosti. Lidé mají také tendenci představovat si věci, které nejsou okamžitě přítomny smyslům. Aby nasytili svou představivost, lidé si vytvářejí mentální soupis uspořádaných myšlenek, které abstrahovali ze svého prostředí. Abstraktní myšlenky jsou základem lidského uvažování a úsudku. Protože tyto tendence se vyskytují u všech lidských bytostí, bez ohledu na jejich věk a místo a čas, ve kterém žijí, doktor MontesProtože tyto tendence se vyskytují u všech lidských bytostí bez ohledu na jejich věk a místo a čas, ve kterém žijí, nazval je doktor Montessori „lidskými tendencemi“. Pro optimalizaci učení a vývoje berou montessori pedagogové tyto tendence v úvahu, když navrhují učební prostředí pro každou rovinu vývoje.

V Heřmánek Gymnáziu se ocitáme v polovině a v poslední čtvrtině nejdůležitějšího času vývoje člověka. I žáci, kteří neprošli Montessori vzděláváním mají šanci v Montessori prostředí 2. stupně a střední školy, v jeho připraveném prostředí, rozvinout svoji osobnost a svoje schopnosti. Naše škola vytvořené plnohodnotné Montessori prostředí. Tak například nevytváříme nepřetržitou dobu práce studenta podle vlastní volby a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že studenti k nám nepřicházejí z Montessori prostředí a nejsou na tento typ práce zvyklí a tak musíme je postupně navykat a projít s nimi cestu změny. Druhým důvodem je české RVP a to, že naše škola je všeobecné gymnázium a to nám dává za povinnosti plnit některé povinnosti RVP a dosáhnout akademických znalostí. Avšak tuto cestu jdeme s Montessori přístupem a pohledem a snažíme se skloubit Montessori s potřebami RVP. 

Naším cílem je pracovat v určítých částech programu na možnosti dlouhé  pracovní doby, která respektuje volbu studenta, podporuje koncentraci a podporuje zapojení studentů a zároveň umožňuje hluboké zkoumání a šanci pracovat ve spolupracujících projektových týmech. Ve  spirále  kurikula se nacházíme. na jeho závěru a tak čerpáme z toho, jakým vlivům byli studenti vystaveni doposud a v 1. ročníku pozorujeme, jak můžeme studentům pomoci dát do souvislostí a do praktického života jejich dosavadní znalosti. Ale často také narážíme na to, že znalosti musíme tvořit znovu. Ale naši studenti jsou akademicky tvořiví  a dostávají přiměřené příležitosti pro urychlení práce, aby vyhovovaly jejich potřebám, a zároveň se učí odpovědnosti, dodržování termínů a zvládnutí dovedností a konceptů s podporou a vedením mistrovských učitelů.

Plán doktorky Montessoriho pro adolescentní komunitu nebyl přímočarým soupisem školních předmětů. Popisuje poznání jako prostředek k „otevření způsobů vyjádření“, který se zabývá „formativními silami“ ve vývoji lidské duše a činí z „jedince součást ... civilizace“  Montessori si navíc představil připravené prostředí pro dospívající jako místo, kde se dospívající rozvíjejí nejen intelektuálně, ale i fyzicky a společensky.¨Montessori adolescentní osnovy jsou rozděleny do tří hlavních oblastí. Jedná se o tvůrčí vyjádření, kognitivní vývoj a přípravu na dospělý život. Tyto tři oblasti jsou úzce propojeny napříč učebními osnovami, přičemž oblasti kognitivního rozvoje a tvůrčího vyjadřování mají obzvláště silnou orientaci napříč osnovami.

Pouze naše osobní sjednocení s plánem a myšlenkami může nám umožnosti vytvořit školu. Na tvorbě Montessori programu spolupracuje tým vedený Mgr. Mirkou Adamcovou v těsné spolupráci s Kateřinou Machovou a Ing. Olgou Černou. Vytvořili jsem projekt Teen (který zahrnuje práci pro žáky od 6. třídy do maturity). Naše škola zahrnuje také výtečný 1. stupeń, který hledá svoje Montessori nastavení ve svobodě a velmi poctivě. V tvorbě Montessori plánu nás ovlivnili všechny české Montessori indiciativy od práce Mirky Vlčkové a AMI, semináře Kamily Randákové, pohled na práci Gymnázia Duhovka, semináře na Montessori ČR. Ale nejvíce kurzy, které jsme absolovali v Erudio ČR a Montesori ČR, včetně úžasných základních Montessori škol v Kladně a Na Beránku. Hlavním ovšem naším učitelem je  Claus-Dieter Kaul a jsme také velmi rádi, že kurzy Clase-Dietera Kaula a zkušenost středních Montessori školy v Německu a těm všem děkujeme. Celý náš tým je složen se zajímavých a inspirativních osobností, které přinášejí do výuky svoje vzácné talenty. 

Dalším zdrojem naší inspirace je systém, který se Montessori velmi podobá a je to The International Certificate of Christian Education exists to provide Christian qualifications at a high standard for students studying on the Accelerated .I zde prošel náš tým výcvikem a semináři a moc děkujeme školám, které jsme mohli vidět v jižní Anglii a v Irsku. Tento systém připravuje učitele na individuální práci se studenty a vede učitele k zaměření na individuální práci. 

 

 

 

 

  • » Zkouška

  • » Co je Montessori vzdělávání?

    Montessori vzdělávací programy, v České republice určené pro žáky od 12 do 20 let, spojují klasickou výuku s praktickými činnostmi. Tento unikátní přístup pomáhá dětem a dospívajícím získat sebedůvěru a učí je dovednostem potřebným pro úspěšný a naplňující život.

    Montessori je mezinárodní pedagogika, která není jen pro starší děti, ale podporuje rozvoj dětí od narození až do dospělosti. Tato metoda rozvíjí u dětí samostatnost a zodpovědnost.

    Přijďte na Den otevřených dveří.