instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

GYMNÁZIUM

ONLINE

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

6. - 9. třída

PROJEKT TEEN

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Montessori

Tématy, které řídí přístup k pedagogice realizovaný v montessori adolescentní komunitě, jsou syntéza a integrace. Za prvé, charakteristiky dospívajícího studenta, ve třetí rovině vývoje, jsou Montessori pedagogy považovány za syntézu vlastností jak adolescenta první roviny, tak adolestenta druhé roviny. Montessori adolescentní pedagogika proto integruje konkrétní a aktivní studijní zkušenosti s možnostmi reflexního a kontemplativního studia stále abstraktnějších konceptů a myšlenek. Za druhé, pedagogika integruje intelektuální a etický rozvoj, kreativní vyjádření a akademické obory a dává studentům možnost uplatnit kázeňské znalosti, úsudek a tvůrčí schopnosti při řešení problémů v projektech, které vyžadují fyzickou aktivitu, etickou volbu, sebevyjádření a abstraktní aplikaci mezioborových znalostí.

Na pedagogiku se zaměřuje občanský, etický a sociální vývoj adolescenta, stejně jako adaptace adolescenta na požadavky měnícího se přirozeného a lidského světa. Pro usnadnění mezioborového přístupu jsou učitelé, kteří pracují se studenty v adolescentní komunitě, kvalifikováni k výuce napříč skupinou příbuzných předmětů a jsou odborníky v těchto oblastech. Studenti také spolupracují s učiteli, kteří jsou odborníky v praktických a specializovaných dovednostech. 

Těžištěm pedagogiky je občanský, etický a sociální vývoj adolescenta, stejně jako adaptace adolescenta na požadavky měnícího se přirozeného a lidského světa.

Pro usnadnění mezioborového přístupu jsou učitelé, kteří pracují se studenty v adolescentní komunitě, kvalifikováni k výuce různě, jedni napříč skupinou příbuzných předmětů a jsou odborníky v těchto oblastech, druzích v pozicích studijních kaučů . Studenti také spolupracují s učiteli, kteří jsou odborníky v praktických a specializovaných dovednostech. Tito specializovaní učitelé pracují na vlastních projektech a dávají studentům možnost pracovat společně s nimi, aby dosáhli praktických a reálných cílů, které jsou ve světě dospělých smysluplné. Jsou mezi nimi také učitelé s odbornými znalostmi v montessori vzdělávání, ale i dospělí s odbornými znalostmi v oblasti fyziologie, zdraví a psychologie dospívajících.

Studijní zkušenosti zahrnují možnosti řešení individuálních vzdělávacích potřeb prostřednictvím individuálního a skupinového doučování, ale i možnosti společného učení prostřednictvím skupinové práce, projektového učení, seminářů, workshopů, diskusních skupin, knižních skupin, výzkumných úkolů, praktických projektů a komunitní práce. 

Jako individuální a konstruktivistická praxe uznává Montessori vzdělávací filozofie a praxe, že studenti mohou dosahovat bodů, které se liší od jejich vrstevníků. Montessori učebny /učební prostředí se svým tříletým rozsahem známým jako cykly, které odpovídají vývojovým fázím, poskytují studentům zkušenosti podrobně popsané v rámci Montessori osnov. Studijní zkušenosti nejsou založeny na očekávání, že všichni studenti dosáhnou ve stejnou dobu nebo prostřednictvím stanoveného koncového bodu, učitelé využívají své znalosti dítěte a osnov a navrhovaných pásem výsledků v rámci svého státu nebo země k informování o podpoře a sledování pokroku studentů.

V souhrnu lze pedagogiku označit za expanzivní. Kombinuje aktivní i reflexní přístupy k učení prostřednictvím interdisciplinárních studií v kontextu projektů spolupráce, ve kterých dospívající pracují po boku specialistů pro dosažení společensky a ekonomicky smysluplných cílů.