instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Informační technologie ve škole

Práce školy v IT - garant Mgr. Šimon Plašil 

V oblasti informatiky si studenti budou prohlubovat své schopnosti využívat informační technologie a zvyšovat tak své uživatelské i pracovní kompetence. Studenti by měli získat rozhled jak v oblasti aplikací, tak v oblasti fungování informačních technologií po stránce hardwarové. V oblasti informačního myšlení se budou studenti učit nejen jak  zacházet a pracovat s informacemi a daty, jak je systematicky uspořádávat, analyzovat a vycházet z nich při navrhování dalších postupů, ale i jak k nim přistupovat z etického hlediska. V rámci nové informatiky rovněž budou pracovat s robotikou, algoritmizací a programováním od Microbitů, stavebnicemi až po 3D tisk. Velký důraz bude rovněž kladen na propojování informatiky s dalšími předměty a oblastmi, aby student dokázal využívat informační technologie ve svém zaměření a dokázal se jak orientovat v oblasti získávání a analyzování informací v daném oboru, tak si dokázal samostatně najít vhodný software pro potřebnou práci.

Informační technologie využívají studenti gymnázia v každém předmětu. Studenti mají možnosti vytvářet svoje studijní portfolio v elektronické formě, v kombinované formě či v písemné.