instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Tvořivé psaní - gymnázium online

Montessori se na tuto část vzdělávacích osnov zaměřila tak, že se „otevřely způsoby vyjadřování, které prostřednictvím cvičení a vnějších pomůcek napomohou obtížnému rozvoji osobnosti.Konkrétně navrhla, aby existovaly „všechny druhy uměleckých povolání otevřené svobodné volbě jak ohledně času, tak i povahy díla.“. Mezi taková povolání patří umělecká a jazyková schopnost a představivost; mohla by být zahrnuta hudba, drama, výtvarné umění, mediální umění, tanec, vyprávění příběhů, debaty a diskuse, veřejné projevy, ale i celá řada sportů.