instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

GYMNÁZIUM

ONLINE

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

6. - 9. třída

PROJEKT TEEN

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Tvořivé psaní - gymnázium online

Montessori se na tuto část vzdělávacích osnov zaměřila tak, že se „otevřely způsoby vyjadřování, které prostřednictvím cvičení a vnějších pomůcek napomohou obtížnému rozvoji osobnosti.Konkrétně navrhla, aby existovaly „všechny druhy uměleckých povolání otevřené svobodné volbě jak ohledně času, tak i povahy díla.“. Mezi taková povolání patří umělecká a jazyková schopnost a představivost; mohla by být zahrnuta hudba, drama, výtvarné umění, mediální umění, tanec, vyprávění příběhů, debaty a diskuse, veřejné projevy, ale i celá řada sportů.