instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Činnosti - povolání - zapojení do společnosti


Mezi povolání patří:

 praktické úkoly každodenního života, včetně údržby komunitního prostředí

obdělávání půdy, včetně péče o přírodní prostředí, zahradnictví, zemědělství a chov zvířat

zapojení do mikropodniků dospívající komunity

podílet se na řízení jako občan dospívající komunity - komunitní rady

pomoc při přípravě výživných jídel pro komunitu

zvažování potřeb a příležitostí ke zlepšení komunitních prací, systémů a související infrastruktury

 

 

Jednotlivci obvykle:


.01 Obhospodařovat půdu, na které pracují, pro úspěšnou péči o zvířata a rostliny, etickým a udržitelným způsobem, a to i za účelem sklizně produktů a zachování přirozených ekosystémů.

.02 Zvažte potřeby komunity dospívajících a hledejte příležitosti k navrhování řešení, která budou tyto potřeby splňovat.

.03 Zkoumejte potřeby zvířat a rostlin, abyste zajistili jejich pohodu a zdravou produkci

.04 Zkoumat biologii a anatomii rostlin, rostlinné buňky, kosterní struktury, fotosyntézu.

.05 Prozkoumejte půdní typ a strukturu a toto mikroprostředí.

.06 Identifikujte biologii a anatomii půdních organismů a porozumějte jejich biologickým procesům.

.07 Zkoumejte biologii a anatomii zvířat, obratlovců a bezobratlých. Identifikovat živočišné buňky, kosterní struktury, biologické procesy

.08 Prozkoumejte, porovnejte a porovnejte vlastnosti různých druhů zvířat, obratlovců a bezobratlých; savci, ptáci, plazi, obojživelníci, hmyz atd

.09 Prozkoumejte fungování ekosystému.

.10 Prozkoumat možnosti a příležitosti k využití přírodních zdrojů z půdy k výrobě produktů nebo použití pro komunitní projekty

.11 Prozkoumat a aplikovat znalosti získané studiem biologie při řízení různých územních projektů

.12 Zkoumejte a aplikujte znalosti získané studiem věd o vesmíru na řízení různých pozemních projektů

.13 Prozkoumat a aplikovat znalosti získané studiem chemie při řízení různých pozemkových projektů


.14 ​​Prozkoumat a aplikovat znalosti získané studiem fyziky při řízení různých pozemních projektů

.15 činit rozhodnutí o postupech hospodaření s vodou, půdou, rostlinami a zvířaty; informovaný tradičními a současnými systémy řízení.

.16 Pochopit a zvážit domorodé udržitelné postupy, opatrovnictví a spojení se zemí, zejména s ohledem na tradiční zemědělské metody, komunitní hodnoty a protokoly.

.17 Rozpoznat a zvážit dopady minulých rozhodnutí a rozvoje cest pro upřednostňované budoucí cíle komunity, porovnat a porovnat místní, regionální, národní a globální podniky.

.18 Zkoumat, analyzovat a předvídat dlouhodobou udržitelnost tradičních a současných zemědělských výrobních postupů, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, s ohledem na etické, kulturní a sociální faktory.

.19 Zkoumat a/nebo aplikovat vznikající technologie, včetně digitálních technologií, na zemědělské výrobní postupy.

.20 Následujte proces návrhu a vyvíjejte modely za účelem testování a sdělování nápadu dospívající komunitě na schůzích Komunitní rady a/nebo schůzích Školské rady.

.21 Sledujte vývoj a schvalování modelu, aplikujte konstrukční řešení do reálného světa prostředí farmy.

.22 Spolupracujte s týmem Occupations na řízení všech aspektů projektu od výzkumu přes implementaci až po hodnocení ve stanoveném časovém rámci.

.23 Navrhněte pracovní harmonogramy, návody, protokoly a Standardní operační postupy, které berou v úvahu práva a povinnosti všech členů pracovní skupiny Povolání.

.24 Výzkumné příležitosti pro expanzi podnikání v rámci očekávání a příležitostí v rámci komunity a prostředí.
+ Materiály a činnost  (ACv9)