instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Plán vývoje

Roviny vývoje Dr. Montessori nastínil čtyři po sobě jdoucí roviny, nebo etapy vývoje od narození do zralosti, každá rovina v rozsahu přibližně šest let. V každé rovině rozvoje děti a mladí lidé vykazují intelektuální schopnosti, sociální orientaci a tvůrčí potenciál, které jsou v této fázi jedinečné. Každá rovina je charakterizována tím, jak se děti v tom letadle učí, staví na úspěších letadla předtím a připravuje se na ten, který bude následovat. Načasování a povaha přechodu mezi rovinami se liší jednotlivec od jednotlivce. První rovinou vývoje je období od narození do přibližně šesti let. Během této fáze jsou děti smyslovými průzkumníky, kteří se učí stát se funkčně nezávislými ve svém bezprostředním prostředí a komunitě. Děti si v této fázi budují vlastní intelekt absorbováním každého aspektu svého prostředí, jazyka a kultury. Druhou rovinou vývoje je období přibližně šesti až dvanácti let.

Pro každou rovinu vývoje je specifické montessori výukové prostředí. Montessori prostředí pro každou rovinu zachovat charakteristické Montessori vlastnosti, včetně svobody volby a pohybu, a důraz na nezávislý průzkum a samo-řízené učení. Zároveň je design každého prostředí přizpůsoben konkrétním potřebám, zájmům a potenciálu každé vývojové etapy. V rámci každé roviny vývoje jsou období, během nichž děti a mladí lidé projevují intenzivní zájem o určitou činnost nebo aspekt životního prostředí. Tato období označil doktor Montessori za citlivá období pro učení, zejména v kontextu raného dětství.

Citlivé období pro jazyk je například aktivní v první vývojové rovině od narození do šesti let. Toto citlivé období poskytuje příležitost, která dětem umožňuje naučit se jazyk s lehkostí a potěšením. Pokud se dítě z jakéhokoli důvodu během této doby nenaučí mluvit, citlivé období zmizí a studium jazyka vyžaduje mnohem větší úsilí. Konkrétní vzdělávací citlivost a potřeby dětí v každé fázi vývoje se odrážejí v návrhu prostředí Montessori a ve zdrojích a činnostech připravených pro tuto fázi vývoje.

V našem projektu Teen (druhý stupeň) a projektu gymnázia se ovšem ocitáme v polovině vývojových fází a v poslední části.