instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

Montessori program

Montessori programy jsou programy pro žáky od 12 do 18 let. Prosím přejděte na více

Více

PROJEKT TEEN

6. - 9. TŘÍDA

PROJEKT TEEN

Projekt Teen je projekt pro žáky 2. stupně, který předchází gymnáziu Heřmánek a dalším středním školám. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek.

Více

Připravené prostředí

Montessori výukové prostředí Připravené prostředí je připraveno k tomu, aby umožnilo kojencům, dětem a mladým lidem učit se vlastní činností. Co nejvíce svobody a nezávislosti je dáno pro jejich věk a stádium, jinými slovy úroveň volnosti odpovídající jejich schopnosti regulovat se a ukáznit se. Jsou jim také poskytnuty zdroje a činnosti, které zachycují jejich zájem a zahajují cykly účelové činnosti vyžadující soustředění a úsudek. Podle Montessoriho pohledu je vývoj kojenců, dětí a mládeže stimulován působením a interakcí v rámci jejich prostředí. To, co je nabízeno v prostředí, tak do značné míry určí, jak se děti budou rozvíjet intelektuálně, emocionálně a duchovně. Vzdělávací výzkum v posledních desetiletích, čerpající z teorií místa vyvinutých kulturními geografy, souzní s významem, který Montessori pedagogové v průběhu minulého století přisuzovali roli životního prostředí v h

Základními součástmi montessori výukového prostředí jsou: kojenci, děti nebo mladí lidé vyškolení dospělí fyzickém prostředí, včetně speciálně navrženého Montessori vzdělávacího materiálu. Montessori učební prostředí je připraveno vychovávat přirozený sklon dětí k práci a jejich lásku k učení. Poskytují dětem možnost zapojit se do spontánních, cílevědomých aktivit pod vedením vyškolené dospělé osoby. Návrh montessori výukového prostředí má čtyři rozměry. Fyzické prostředí se vyznačuje nábytkem a nářadím, odpovídá velikosti a pevnosti dětí, a osobitými vzdělávacími materiály navrženými podle přesných specifikací a sladěnými s vývojové stádium.

Sociální prostředí zahrnuje víceletou skupinu vrstevníků, podle potřeby vyškoleného učitele a vyškolené asistenty pedagoga. Tato dimenze životního prostředí je navržena tak, aby se kojenci, děti a mladí lidé mohli rozvíjet jak jako jednotlivci, tak jako společenské bytosti. Zahrnuje aktivity v reálném životě, které je smysluplně propojují s jejich domovem, komunitou a kulturou, stejně jako činnosti, které rozvíjejí koncept jejich místa ve světě a v širším vesmíru. Časové prostředí je navrženo tak, aby dětem poskytlo čas, který potřebují k rozvoji. Tam, kde je to možné, je školní den tvořen nepřerušenými tříhodinovými pracovními dobami, takže děti jsou schopny sledovat své zájmy a dosáhnout svých vzdělávacích cílů, aniž by byly přerušovány. Emocionální prostředí je připraveno tak, aby se děti vždy cítily bezpečně, bezpečně a sebevědomě, aby mohly sledovat jejich zájmy a věnovat se hlubokému soustředění.

Příprava učebního prostředí je základním úkolem montessori učitele. Tento úkol shrnuje Mooney (2000: 29) následujícím způsobem: Montessori nabádal učitele, aby nezasahovali do vzorců a tempa učení dítěte. Myslela si, že je úkolem učitele připravit prostředí, poskytnout vhodné materiály a pak ustoupit a nechat čas a prostor k experimentování. Otevřené plánování s velkými bloky času na volnou práci a hraní je součástí Montessoriho odkazu.