instagram
EduPage
blog
blog
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

GYMNÁZIUM

PRAHA 8

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

MONTESSORI

CURICULUM

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

GYMNÁZIUM

ONLINE

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

6. - 9. třída

PROJEKT TEEN

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Gymnázium online

Naše škola je administrátorem velké komunity domácího vzdělávání a zároveň je také součástí projektu MŠMT ČR – Experimentální ověřování distančního vzdělávání. Z těchto důvodů je přirozeným plánem naší školy pokračovat v obou projektech také distanční formou studia na čtyřletém gymnáziu. 

Pro koho je distanční vzdělávání určeno: 

  • pro studenty domácího vzdělávání 
  • pro studenty v zahraničí 
  • pro studenty, kteří z nějakých důvodů nemohou, či nechtějí absolvovat školu v běžném režimu 

 

Jak je distanční vzdělávání organizováno:

Studenti mají on-line vzdělávání dle rozvrhu, povinná je alespoň 75 % účast. Pravidelně ke čtvrtletí škola pořádá osobní setkání studentů, pedagogů a rodičů na tzv tripartitách, kde společně prezentují a diskutují výsledky vzdělávání. Dle dohody se může každý zúčastnit denního studia ve škole. 

U distančního vzdělávání počítáme s cenou školného 9 000,- Kč pololetně, ve speciálních případech individuálně stanovené školné. Cena zahrnuje přístup ke vzdělávacím programům, např. Umíme to. 

Vzdělávání online očima pedagogů online:

Na našem gymnáziu používáme internet jako přístup k pokladům vzdělávání za stovky generací celého světa. Mluvíme se studenty jazykem sociálních sítí, který je jim již vlastní. Zjišťujeme, že pro mnohé je větší autoritou informace, kterou si vyhledají na internetu než věty učitelů zakazujících používání mobilů. Proto se učíme kriticky myslet v jazyce, kterému dnešní mladí lidé rozumí. Ve výuce online zažíváme usnadnění spojení se studenty, protože odpadají potíže s dopravou.

Máme na rozhovory čas, jsou v bezpečí domova i pro studenty s neblahými zážitky v minulosti i například pro studenty cestující, sportující, či žijících na odlehlých místech. Sice chybí blízkost vyjma obrazu a zvuku, ale tu doplňujeme společnými studijními pobyty na školní chatě. Máme možnost výklad ihned doprovodit odkazy na internetu, jak se na dané téma dívají miliony dalších lidí. Můžeme používat skvělé výukové programy, např. Umíme to, studovat testy Cermat, pořad Na potítku, ...

Naprostá většina současné písemné komunikace probíhá přes stroje, proto výuka online umožňuje i produktivní postup ve schopnosti psát tak rychle, jak myslím. Není výjimkou, že výuku sledují i rodiče, odpadá mnoho nedorozumění mezi rodinou a školou. Též hodnocení studentů je pak bez křivd, pocitů nespravedlnosti, a to i díky snadnému přístupnu k porovnávání se studenty jiných gymnázií. Za necelých čtyřicet let od zavádění internetu vznikly stovky nových činností, pracovních míst, profesí v souvislosti s internetem. Je jasné, že tento trend bude pokračovat, a proto věřím, že je pro studenty výuka online velmi přínosná.

 

 

Vzdělávání online očima žáků: 

Časopis Heřmánek 

Organizace studia:


Studium online začíná také v 9.00, denně probíhá společné učení 2 - 3 bloků (90 minut) denně. 

Studium zahrnuje 2 - 3 prezenční bloky (často na školní chatě)

Předměty, který jsou vzdělávány distančně jako je TV, VV, HV - jsou v každém pololetí zdokumentovány projektem či portfoliem

  • » Gymnázium Heřmánek Praha - Kobylisy

    Čtyřleté gymnázium Heřmánek je soukromé gymnázium, které navazuje na postupy a práci základní školy Heřmánek a otevírá pro školní rok 2024/25 další 1. ročník čtyřletého gymnázia. Gymnázium Heřmánek přináší do středních škol nové postupy Montessori a křesťanského pohledu na vzdělávání. Škola Heřmánek provádí své žáky od 1. třídy základní školy až k maturitní zkoušce. Žáci a studenti z jiných škol se do systému nejčastěji zapojují v 6. třídě a nyní nově i v 1. ročníku střední školy.