FacebookFacebook
Facebook
High School

Gymnázium Heřmánek Praha - MONTESSORI KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

Maturita je jen zastávka na vlastní cestě k dospělosti

Tvořivost, samostatnost a zodpovědnost vzniká v bezpečném prostředí respektu a úcty

PREZENČNÍ

VÝUKA

PREZENČNÍ VÝUKA

Informace o běžném denním studiu na čtyřletém gymnáziu. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLNÍ

PROJEKTY

ŠKOLNÍ PROJEKTY

Vše o akcích a projektech školy. Prosím přejděte na více

Více

DISTANČNÍ

VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuka na čtyřletém gymnázium je mimořádná příležitost pro domácí vzdělávání. Prosím přejděte na více

Více

O

ŠKOLE

O ŠKOLE

Školní dokumenty, ŠVP Heřmánek a školní komunikační systém. Prosím přejděte na více

Více

ŠKOLY

HEŘMÁNEK

ŠKOLY HEŘMÁNEK

Budete přesměrováni na webové stránky základní školy Heřmánek. Prosím přejděte na více

Více

Distanční výuka

Naše škola je administrátorem velké komunity domácího vzdělávání a zároveň je také součástí projektu MŠMT – Pokusné ověřování distančního vzdělávání. Z těchto důvodů je přirozeným plánem naší školy pokračovat v obou projektech také distanční formou studia na čtyřletém gymnáziu. 

Pro koho je distanční vzdělávání určeno: 

·       pro žáky domácího vzdělávání 

·       pro žáky v zahraničí 

·       pro žáky, kteří z nějakých důvodů nemohou absolvovat školu v řádném režimu 

 

Jak je distanční vzdělávání organizováno:

·       Distanční vzdělávání je organizováno 20-ti výukovými prezenčními dny za školní rok a dalšími společnými online lekcemi (8 dvojdenních setkání) a úvodní a závěrečné setkání.

·       Ke každému předmětu dle učebního plánu absolvuje student ústní a písemnou zkoušku a vypracovává zadání k průběžné samostatné práci.

·       Informace k jednotlivým předmětům ve školním systému Moodle a Google učebnách.

·       Termíny výukových soustřední, rozpis předmětů a kontakty na vyučující a studijní materiály – budou oznámeny na začátku školního roku během úvodního setkání.

U distančního vzdělávání počítáme s cenou školného 18 000,- Kč ročně, pro větší skupiny méně  podle počtu členů skupiny, ve speciálních případech individuálně stanovené školné.